STRONA GŁÓWNA KONTAKT PARTNER CLUB TURNIEJ PIŁKARSKI KARIERA REFERENCJE


To zaprojektowany i wykonany w specjalny sposób system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SAP) lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną i skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie.


Obowiązek stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, poz.563).

§25.1 mówi, że: "Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2,
  b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2;
2. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
3. kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;
4. szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
5. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
6. budynkach zamieszkania zbiorowego:
  a) wysokich i wysokościowych lub
  b) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
7. stacjach metra (kolei podziemnych);
8. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób."


Jeśli mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy Państwu w doborze instalacji oraz urządzeń, z której będą Państwo w pełni usatysfakcjonowani.

stat4u

Copyright © 2020     DV-BOX Agencja Reklamowa

Aktualnie osób online: 001